Odměna - JUDr. Jiří Kozák

advokát
JUDr. Jiří Kozák
Přejít na obsah

Odměna

Právní předpisy o advokacii a odměně advokáta
 

Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje:
 
zákon o advokacii  č, 85/1996 Sb., v platném znění.
 

Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je:
 
advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění.
 
Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.
 

Advokát JUDr. Jiří Kozák
 
     
  • Není plátcem daně z přidané hodnoty.
  •  
  • Při výkonu advokacie je řádně pojištěn z odpovědnosti za škodu v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR, jakož i stavovskými předpisy ČAK.
 
Created with WebSite X5
Návrat na obsah