Úvod  
  Služby  
Odměna
  Partneři  
  Odkazy  
  Kontakt  
 Právní předpisy o advokacii
a odměna advokáta


Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č, 85/1996 Sb., o advokacii.


Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky č.276/2006 Sb.Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.


Pro případy náhrady nákladů soudního řízení se stanoví odměna advokáta za zastupování před soudy v občanském soudním řízení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.484/2000 Sb. ve znění vyhlášky č.277/2006 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny.


Advokát JUDr. Jiří Kozák

  • je plátcem daně z přidané hodnoty. Odměna se tedy zvyšuje o sazbu DPH, která činí 19%.
  • poskytuje první, tzv. úvodní konzultaci klientovi za paušální odměnu ve výši 900,-Kč bez DPH. Konzultace je v rozsahu cca jedné hodiny a její výše není závislá na hodnotě předmětu poskytované právní služby. Odměna za úvodní konzultaci je splatná v hotovosti v den konzultace. Termín konzultace je vhodné dohodnout s kanceláří předem.V rámci případné další spolupráce bude sjednána smluvní odměna nebo způsob jejího stanovení a výše zálohy.
  • je při výkonu advokacie řádně pojištěn z odpovědnosti za škodu v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR, jakož i stavovskými předpisy ČAK.

[Úvod]   [Služby]   [Odměna]   [Partneři]   [Odkazy]   [Kontakt]