Poskytované právní služby - JUDr. Jiří Kozák

advokát
JUDr. Jiří Kozák
Přejít na obsah

Poskytované právní služby

Advokát poskytuje komplexní právní služby dle individuálních potřeb klientů v těchto oblastech:
 

Právo obchodních korporací:
 
  • všeobecné právní poradenství včetně přípravy a sepisu potřebných listin
  •  
  • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
 

Občanské právo:
 
  • všeobecné právní poradenství včetně přípravy a sepisu listin o právních úkonech a případného zastupování v řízení před katastrálním úřadem v oblasti právních vztahů týkajících se nemovitostí, a to zejména:
 
- převody vlastnictví – kupní smlouvy včetně advokátní úschovy peněz, darovací smlouvy, zástavní práva, věcná břemena - služebnosti, dohody o zrušení spoluvlastnictví, včetně ověření podpisů (v případě dohody i v místě bydliště účastníků), a sepisu a podání návrhu na vklad či záznam příslušnému katastrálnímu úřadu,
 
  • všeobecné právní poradenství v oblasti směnečného práva včetně sepisu směnek a směnečných prohlášení a vymáhání směnečných pohledávek.
 

Rodinné právo
 
  • všeobecné právní poradenství včetně přípravy a sepisu příslušných listin a návrhů ohledně rozvodu manželství tzv. dohodou, úpravě majetkových poměrů manželů po dobu po rozvodu manželství a úpravě poměrů nezletilých dětí,
 

Dědické právo
 
  • všeobecné právní poradenství včetně zastupování v dědickém řízeníCreated with WebSite X5
Návrat na obsah